Tuesday, November 29, 2011

More from 47 Ronin Set.

Cast:

Keanu Reeves - Kai
Hiroyuki Sanada - Kuranosuke Ôishi
Kô Shibasaki - Mika
Tadanobu Asano - Lord Kira
Rinko Kikuchi - Mizuki
Jin Akanishi - Chikara Ôishi
Cary-Hiroyuki Tagawa - Shogun
Yorick van Wageningen - Kapitan
Togo Igawa - Tengu Lord
Haruka Abe - Mika's Handmaiden
Tanroh Ishida - Shogun's Adjutant
Junichi Kajioka - Guard
Brian Hirono - Okuda
Masashi Fujimoto - Lead Soldier
Takato Yonemoto - Basho